GADEKÆRSPLADSEN

Gadekæret blev drænet
Som det fremfår af billedet herover, har gadekæret, og Gadekærspladsen, ikke altid været som vi kender det i dag – Indtil for knap 100 år siden gik gadekæret helt op til Vænget og næsten op til Kattinge Bygade.

Klik på billedet for at se navne

Gadekærspladsen
En gang i første halvdel af 30’erne blev området midt i byen afvandet, og gadekæret blev begrænset til den størrelse, som vi alle kender i dag.
Området der opstod midt i byen, efterhånden som vandet var forsvundet, fik, vel meget naturligt, navnet Gadekærspladsen.
I starten var det dog langt fra den grønne oase vi kender i dag – Den lavest liggende del af pladsen var nærmere en sump, og det krævede et stort arbejde med at grave render og nedlægge dræn, inden det blev til et brugbart område.
Alle i byen deltog, efter tid og evner, i arbejdet med at tørlægge Gadekærspladsen.

I 1941 var projektet færdigt og man kunne holde indvielse af anlægget.
“Hele byen var på benene”, og måske på grund af krigen, kom der også en hel del mennesker ude fra, for at være med til at fejre, at Dannebrog skulle til tops på den nye flagplads midt i Kattinge.

Langt op i 50’erne, var en del af området, omkring den gravede rende stadig ret fugtig, og der groede siv på begge sider af stien.
Med et hornorkester i spidsen marcherede byens borgere, og mange flere, til flagpladsen, hvor der senere blev holdt taler, og flaget blev hejst.
Godt nok boede der mange aktive mennesker i byen, sikkert også nogle musikalske, men Kattinge havde trods alt ikke sit eget orkester.
Mit gæt er, at hornorkestret i spidsen for optoget er fra Sct. Hans.
Sct. Hans Hospital havde sit eget orkester, et ret stort orkester – og da rigtig mange fra Kattinge arbejdede på hospitalet, som sygeplejersker, plejere, i køkkenet eller i haven, tænker jeg, at mange har haft forbindelser, og at “nogen har kendt nogen” i orkestret, så det har næppe været vanskeligt at få 5-6 mand fra orkestret til at stille op, og være med til at gøre dagen ekstra festlig – og festligt ser det i hvert fald ud.

Klik på billedet for at se navne

1: Gårdejer Hans Hansen, Gundmosegaard. 2: Jens Jensen Kattinge Bygade 14, 3: Kresten Herman (Petersen) Vænget 5, 4: Pastor Harald Vilstrup, 5: Tror det er min far, Hans Mortensen, Toftagergaard.

Gadekærspladsen i Kattinge har altid være et fristed for børn og voksne, og et utal af billeder, i alle retninger, er taget netop fra den skønne plads. Det første af dagens billeder gætter jeg på, er taget på konfirmationssøndagen i foråret 1957 (Ragnhild er du enig ?) – Når der var noget at fejre blev ikke alene byens flag (flaget på gadekærspladsen) hejst, også de fleste af de øvrige flagstænger i byen var prydet med Dannebrog – Fra den vinkel hvor dette billede er taget ses foruden flaget på gadekærspladsen også, flaget på Toftagergaard og flaget ved møllen, som i øvrigt på det tidspunkt for længst havde mistet “hatten” og vingerne. Vinterbilledet er taget fra stort set samme sted, men, efter mit bedste gæt, næsten 2 år senere – Det var den gang, hvor der var sne om vinteren. De to billeder er taget af Karl Knudsen, der sammen med hustruen, Inger-Marie, i en årrække drev “Gundmosegaard” i Kattinge.

Hej ja Keld jeg er enig i at det er 7 april 1957 min konfirmation Lissen Mortensen og Anna Marie Jensen blev konfirmeret den dag ….min mor passede by flaget når der skulle flages i byen ved konfirmation og bryllup runde fødselsdage og begravelse   det var altid flot når flaget var hejst 

Ragnhild Andersen

Læg mærke til der telt i haven hos Lars Peter Mortensen det var af træ ( der boede Lissen )

Jon Lorentsfeldt

Tænk hvis vi kunne få et flag op igen på Grønningen og en Flag Kordinator var det noget

Byens Laug kunne arbejde for 

Ulla Mouritsen

Vi synes, at det er dejligt, at du benævner den grønne plads som gadekærspladsen. Det er det navne vi bruger, og som vi har lært af de gamle bønder. Vi synes ikke, at Grønningen er det rigtige.

Jon Lorentsfeldt

Ulla Mouritsen

Jeg har aldrig hørt andet en Grønningen når pladsen er nævnt og jeg har boet her i 37 år

Keld Mortensen

Forfatter

Jon Lorentsfeldt Det siger noget om udskiftningen blandt beboerne – pladsen har i min tid, i hvert fald blandt indfødte Kattinge borgere, altid heddet gadekærspladsen, eller blot gadekæret – “Skal vi gå ned på/til gadekæret og spille rundbold”, ingen var nogensinde i tvivl. 

Jon Lorentsfeldt

Fint nok med mig at kalde pladsen gadekærspladsen

men har aldrig hørt det før 

Ragnhild Andersen

Our Mission

Build the best product that creates the most value for our customers, use business to inspire and implement environmentally friendly solutions.

Our Values

We strive to go above and beyond for our clients no matter the challenge. We aim to deliver our very best work every single day across our services.