Møllere og købmænd i Kattinge

I 66 år, var Kattinge Mølle aktiv som kornmølle – i de år havde møllen fire ejere. De første to, fra 1892 til 1917, levede udelukkende af mølleriet – Senere kom mel- og grynhandelen til, den som senere blev til Kattinge Købmandshandel.
Kattinge Købmandshandel fortsatte i endnu mange år efter at kornmøllen stoppede.

1892 til 1896
Møller Karl Ferdinand Tyehsen Reimert, “Møller Reimert”, og hans hustru Thora.

1896 til 1917
Møller Johannes Petersen, “Møller Petersen”, og hans hustru Marie.

1892
Som tidligere nævnt lod Karl Ferdinand Tyehsen Reimert Kattinge Mølle bygge i 1892, da hans tidligere arbejdsplads, vandmøllen ved Boserup, Kattinge Værk, skulle nedlægges som kornmølle, fordi ejeren havde besluttet at bygge en cellulosefabrik på stedet – Vandet i vandløbet mellem Kattinge Sø og fjorden skulle derfor bruges som drivkraft til den nye fabrik.
Møller Reimert drev Kattinge Mølle indtil 1896, hvor han, efter at hans hustru var død, overdrog møllen til Johannes Petersen.

1896
Johannes Petersen, som var møller Reimerts svigersøn, havde tidligere været møllersvend, under møller Reimert, på vandmøllen ved Boserup, her havde han lært møller Reimerts datter, Marie, at kende. De to blev gift, og købte en gård i Jylland, hvortil de flyttede i 1892. Men da møller Reimerts kone et par år senere døde, solgte parret gården i Jylland, og vendte de tilbage til Kattinge.
I 1896 overtog parret Kattinge Mølle, som de drev indtil 1917, hvor møllen blev solgt.
Efter salget købte møller Petersen en gård i Risen (Rishøjvej 2), hvortil han flyttede sammen med sin kone Marie og den gamle møller Reimert, samt den lidt ældre møllersvend, Peter Nielsen (møller Peter) som skulle være karl på gården.
Johannes Petersen var 60 år gammel, da han købte den 20 tdl. store gård på Rishøjvej.

Møller og købmand Hans Jensen og Frue Margrethe

1917 til 1923
Møller, mel- og grynhandler Hans Jensen og hans hustru Margrethe.

1923 til 1962
Møller og købmand Harald Hansen og hustru Margrethe.

1917
Kattinge Mølle skiftede igen ejer, denne gang var det den lokal gårdmand, Hans Jensen som var køberen. Hans Jensen ejede, da han købte møllen, “Toftegaard”, (Kattinge Bygade 22A).
I min barndom kaldte vi slet og ret gården for “Åge Olsens gård”, fordi det var Åge Olsen der ejede den.
Da Hans Jensen havde overtaget møllen, oprettede han en lille mel- og grynhandel i et hjørne af ”stuehuset”, det var denne grynhandel der senere blev til Kattinge Købmandshandel.
Hans Jensens butik lå i den ende af huset, som ligger nærmest møllen.

1923
I 1923 blev møllen igen handlet. Harald Hansen, som var søn af en forhenværende ejer af ”Bakkefryd”, Peter Hansen, overtog møllen og butikken. Harald Hansen, eller ”købmand Harald” som vi kaldte ham i min barndom, fortsatte i mange år med at drive både forretningen og mølleriet, men i 1958, hvor alle gårdene, bortset fra en enkelt, havde fået egen kværn, var der ikke længere økonomi i at have en møllersvend på lønningslisten.
Harry Hansen, Kattinge Mølles sidste møllersvend, fik, efter adskillige år på møllen, sin sidste lønudbetaling i april 1958 – og købmand Harald klarede herefter selv møllerarbejdet for den ene landmand på egnen, som endnu ikke havde fået sin egen kværn. Det kunne dog ikke betale sig, at starte mølleriet op for at betjene en enkelt gård – så Harald Hansen lukkede mølleriet i november 1958.
Harald Hansen var den møller, og købmand, som i længst tid (35 år) drev møllen som aktiv kornmølle.
Efter lukningen af møllen fortsatte Harald Hansen med at bruge møllen som grovvarelager, her blev blandt andet opbevaret hønsefoder og tilsvarende varer – også koks i mindre mængder blev der opbevaret, og solgt, fra grovvarelageret i møllen.

1962
Efter næsten 40 år bag disken i Kattinge Købmandshandel, solgte Købmand Harald og Margrethe i 1962 forretningen for at gå på pension.
De nye ejere af butikken blev Edna og Bent Heine – Edna og Bent havde ikke på forhånd tilknytning til Kattinge, men selv om de var “tilløbere” blev de hurtigt en del af det Kattinge.

1962 til XXXX
Edna og Bent Heine foran Kattinge Købmandshandel

Kattinge Købmandshandel og Kattinge Mølle
Det runde bed, er anlagt der hvor købmandens benzintank lå, vel indtil midt i 50’erne.

Luftfoto fra 1957

Billedet er fra hjørnet af Boserupvej og Kattingevej – Jeg vil antage at det er fra omkring 1955.
Personen til højre er Inge Larsen fra Næbbegård.
Læg mærke til vejskiltene, hvor i hvert fald to af skiltene ser noget nødlidende ud – Det var helt normalt, at vejskiltene den gang var rustet igennem emaljen, men så længe de kunne læses så ……………..
Læg i øvrigt mærke til vejskiltet som viser mod Bogenæs, 8 km er vist “helt ud i skoven”, Jeg synes måske, at det ville have været nok så relevant, at vise mod Roskilde, lige som jeg synes at det virker lidt mærkeligt at skiltet som er ved at falde af standeren, viser mod Holbækvej, senere blev det vist udskiftet med et hvorpå der stod Kornerup.

Det er sikkert ikke bevidst, men helt symbolsk, at de to på billedet, som er taget på det mest centrale hjørne i Kattinge, står med hver en kat i favnen.

Gadekærspladsen

Flagstangen

Billederne er fra den første flaghejsning ved indvielsen af Gadekærspladsen.

De mange pyntede mennesker, og pastor Harald Vilstrup på talerstolen ved flaghejsningen på Gadekærspladsen indikerer, at anledningen var noget ud over det sædvanlige, og det var det:
Anledningen var indvielsen af Gadekærspladsen med den fine flagplads, som det var blevet muligt at etablere efter at området i 1930’erne var blevet drænet så gadekæret ikke længere fyldte hele området midt i byen – Året var 1941
(Harald Vilstrup var præst i Herslev og Gevninge sogne fra 1938 til 1962)
Skabelsen af Gadekærspladsen med den markante flagplads, og den næsten lige så markante bænkepads øst for flagpladsen, lavet af fire slidte trappesten opstillet i en åben hesteskoform, var et fællesprojekt, som stort set alle Kattinges borgere, efter tid og evner, tog del i.

Foruden Vilstrup er der nogle få andre personer på billedet jeg genkender. Den eneste der bringer mig lidt tættere på en mere præcis tidsbestemmelse af billedet er drengen forrest i billedet, Hans Jensen, Hans var født i 1936 og ser vel ud til at være 5-6 år.

Billede 1 er fra selve flaghejsningen. Billede 2 er samme billede, men med navne på de personer jeg mener at genkende.

1: Gårdejer Hans Hansen, Gundmosegaard. 2: Jens Jensen Kattinge Bygade 14, 3: Kresten Herman (Petersen) Vænget 5, 4: Pastor Harald Vilstrup, 5: Tror det er min far, Hans Mortensen, Toftagergaard, men jeg har svært ved at aldersbestemme ham på baggrund af billedet, hvor han ikke har meget hår, det havde han for længst mistet i 1938 da Vilstrup kom til Herslev – Gevninge.

Jeg har også disse billeder og det er hvad min mor og far fortalte gadekærspladsen blev renoveret det kan jo godt være grundlovsdag stor fest i byen

Gadekærspladsen i Kattinge har altid være et fristed for børn og voksne, og et utal af billeder, i alle retninger, er taget netop fra den skønne plads. Det første af dagens billeder gætter jeg på, er taget på konfirmationssøndagen i foråret 1957 (Ragnhild er du enig ?) – Når der var noget at fejre blev ikke alene byens flag (flaget på gadekærspladsen) hejst, også de fleste af de øvrige flagstænger i byen var prydet med Dannebrog – Fra den vinkel hvor dette billede er taget ses foruden flaget på gadekærspladsen også, flaget på Toftagergaard og flaget ved møllen, som i øvrigt på det tidspunkt for længst havde mistet “hatten” og vingerne. Vinterbilledet er taget fra stort set samme sted, men, efter mit bedste gæt, næsten 2 år senere – Det var den gang, hvor der var sne om vinteren. De to billeder er taget af Karl Knudsen, der sammen med hustruen, Inger-Marie, i en årrække drev “Gundmosegaard” i Kattinge.

Hej ja Keld jeg er enig i at det er 7 april 1957 min konfirmation Lissen Mortensen og Anna Marie Jensen blev konfirmeret den dag ….min mor passede by flaget når der skulle flages i byen ved konfirmation og bryllup runde fødselsdage og begravelse   det var altid flot når flaget var hejst 

Ragnhild Andersen

Læg mærke til der telt i haven hos Lars Peter Mortensen det var af træ ( der boede Lissen )

Jon Lorentsfeldt

Tænk hvis vi kunne få et flag op igen på Grønningen og en Flag Kordinator var det noget

Byens Laug kunne arbejde for 

Ulla Mouritsen

Vi synes, at det er dejligt, at du benævner den grønne plads som gadekærspladsen. Det er det navne vi bruger, og som vi har lært af de gamle bønder. Vi synes ikke, at Grønningen er det rigtige.

Jon Lorentsfeldt

Ulla Mouritsen

Jeg har aldrig hørt andet en Grønningen når pladsen er nævnt og jeg har boet her i 37 år

Keld Mortensen

Forfatter

Jon Lorentsfeldt Det siger noget om udskiftningen blandt beboerne – pladsen har i min tid, i hvert fald blandt indfødte Kattinge borgere, altid heddet gadekærspladsen, eller blot gadekæret – “Skal vi gå ned på/til gadekæret og spille rundbold”, ingen var nogensinde i tvivl. 

Jon Lorentsfeldt

Fint nok med mig at kalde pladsen gadekærspladsen

men har aldrig hørt det før 

Ragnhild Andersen

Måske det ældste eksisterende billede af Kattinge Mølle

Our Mission

Build the best product that creates the most value for our customers, use business to inspire and implement environmentally friendly solutions.

Our Values

We strive to go above and beyond for our clients no matter the challenge. We aim to deliver our very best work every single day across our services.